nnthanhnien.edu.vn http://nnthanhnien.edu.vn

NHỮNG THAY ĐỔI CỦA BÀI THI TOEIC ÁP DỤNG TẠI VIỆT NAM

Một số thay đổi trong bài thi TOEIC cập nhật mới nhất mà các bạn cần lưu ý:


Chi tiết hướng dẫn dự thi TOEIC, vui lòng Bấm vào đây

Đăng bởi : admin
Ngày đăng: 18/09/2019, 03:51

URL news : http://nnthanhnien.edu.vn/news/detail/280/nhung-thay-doi-cua-bai-thi-toeic-ap-dung-tai-viet-nam.html

©Copyright 2008 nnthanhnien.edu.vn contact: tuvan@ngoainguthanhnien.edu.vn